Videoportal

2017-2018 - IZG - Přednáška 1. - Rastrová a vektorová grafika. Barvy a barevné modely. Redukce barevného prostoru, barevný a monochromatický obraz.

Published: 5. 2. 2019 - 15:17
Recorded: 8. 2. 2018 9:00 - 12:00

Duration: 02:17:58

Owner:

Milet Tomáš